RSS
A A A
SmodBIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 12.12.2019 z powodu:
ogłoszenie nieaktualne

Pracownik do działu finansowo-księgowego

25.10.2018

 Zadania:
1. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Ośrodka Kultury poprzez dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów oraz ich dekretacje.
2. Prowadzenie rejestrów wszelkich umów zawieranych przez Ośrodek Kultury z wykonawcami i kontrahentami.
3. Rozliczanie pracowników z zakładem ubezpieczeń społecznych (PŁATNIK, RP-7, itp.). i Urzędu Skarbowego (PIT-11)
4. Rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku od towarów i usług (VAT-7).
5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych dotyczących zakupów z wolnej ręki.

Kompetencje i wymagania:
1. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, z co najmniej 2- letnią praktyką w księgowości lub finansach.
2. Posiadanie bardzo dobrej znajomości i umiejętności stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych.
3. Dobra znajomość pakietu MS Office.
4. Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność.
5. Umiejętność pracy zespołowej.
6. Dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (pełen etat).
3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych doświadczeń.
4. Pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury.

Termin przyjmowania ofert: 6 listopada 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 6 listopada 2018 r. na adres: sekretariat@bok-bielany.eu (w temacie wiadomości proszę wpisać: rekrutacja-księgowość).
Wszystkim kandydatom zapewniamy dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bielański Ośrodek Kultury przedstawia następujące informacje:
Administrator danych Bielański Ośrodek Kultury (dalej jako „BOK”),ul. Carla Goldoniego 1, 01-913 Warszawa, NIP: 1180130577, REGON: 000276268 – Samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Dane kontaktowe: Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej:bok_bielany@op.pl , pisemnie: ul. Carla Goldoniego 1, 01-913 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych: W BOK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bok-bielany.eu lub pisemnie (na adres siedziby BOK). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celach związanym z procesem rekrutacyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z motywem (44) RODO.
Okres przez który dane będą przechowywane: Dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące.
Odbiorcy danych: Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane Pracownikom Administratora, podmiotom świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
i prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i przeniesienia danych, na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
W ramach działań podjętych na Pani/Pana żądanie Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, w związku ze złożonym CV.

Opublikował: Justyna Gębska
Publikacja dnia: 25.10.2018

Dokument oglądany razy: 1505
« inne aktualności