Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Cennik 2020/2021

 Z dniem 1.09.2020 r wprowadzono następujące odpłatności za zajęcia stałe w Bielańskim Ośrodku Kultury przy GOLDONIEGO 1, ESTRADY 112 w sezonie kulturalnym 2020/2021.

25 września 2020
Czytaj więcej o: Cennik 2020/2021

Bielański Ośrodek Kultury

Bielański Ośrodek Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwany dalej Ośrodkiem został powołany w grudniu 1979 roku Zarządzeniem naczelnika Dzielnicy Żoliborz jako Dzielnicowe Centrum Kultury Robotniczej „ Bielany”.

Dzielnicowa Rada Narodowa Warszawa Żoliborz w 1987 roku uchwaliła zmianę nazwy placówki na Dzielnicowy Dom Kultury na Goldoniego.

Uchwałą Rady Gminy Bielany z dnia 26 sierpnia 1995 roku otrzymał nazwę Bielański Ośrodek Kultury (BOK).

Bielański Ośrodek Kultury działa jako samorządowa instytucja kultury prowadząca otwartą działalność kulturalną o charakterze twórczym, edukacyjnym usługowym.

Ośrodek działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zmianami
  • Statutu stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII /715/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004r.
25 września 2020
Czytaj więcej o: Bielański Ośrodek Kultury