Zadania Bielańskiego Ośrodka Kultury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Ośrodek podejmuje i prowadzi działalność w zakresie:

 1. rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 2. tworzenia warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
 3. prezentacji i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
 4. gromadzenia i udostępniania informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
 5. inspirowania działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
 6. działania na rzecz integracji społeczności lokalnej;
 7. współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
 8. prowadzenia współpracy kulturalnej z zagranicą;
 9. edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
 10. kształtowania nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
 11. innych działań na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
 12. popularyzacja teatru jako działalności kulturalnej łączącej różne formy artystyczne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bielański Ośrodek Kultury
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Gębska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Gębska
Liczba odwiedzin:3184

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-25 10:38:11Justyna Gębskawprowadzenie danychZadania Bielańskiego Ośrodka Kultury